Välkommen till Navkin AB!

Vi erbjuder navigations-och säkerhetslösningar för transport och entreprenad. Våra produkter och tjänster riktar sig mot branscher och verksamheter med höga krav på stöldskydd och realtidspositionering av objekt och person.

Kontakt:

Navkin AB
Kampementsgatan 30
115 38 STOCKHOLM

Tel: +46 (0) 8 551 135 99
Fax: +46 (0) 8 551 136 44

info@navkin.com