Kundcase

Selecta har förstått vikten av att man har korrekta körjournaler när personalen utgår hemifrån. För att möjliggöra detta arbetssätt så har Navkin skapat en integrerad lösning med Selectas business intelligence plattform, QlikView för att skapa automatiska körjournaler. Navkins lösningen är en del i en stor effektivitets ökning i och med det nya arbetssättet.

Nobina bedriver linjetrafik på entreprenad i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobina har över 7 000 anställda, 3 400 bussar och en omsättning över 6 miljarder svenska kronor. I Danmark började problem uppstå med stöld av diesel från bussarna. Eftersom bussen har ett par hundra liter bränsle i tanken blev varje stöld snabbt dyr. Nobina vände sig till sin leverantör av bussar, Volvo, för att söka efter hjälp. Volvo och Navkin hade redan ett sammarbete och Navkin kunde snabbt skapa en unik modell för Nobias bussar.

”Sedan vi installerade Navkin TankSafe har vi inte har varit föremål för stöld av diesel från våra bussar alls, och vi kan lita på att Navkin TankSafe är en kvalitetsprodukt som kommer att tjäna oss väl under bussens hela livscykel. Därför är investeringen väl motiverad.” – Michael Mikkelsen, Teknisk chef, Nobina Danmark A/S

Volvo bussar i Säffle AB har vid flera kundprojekt levererat bussar utrustade med Navkin TankSafe, stöldskydd för dieseltankar. Detta för att förhindra stölder av dyrt bränsle från bussarna genom sk slangning. Dessutom har man sålt lösningen för eftermontage genom sitt återförsäljarnät i Danmark.

 

Nacka Rör är det lilla VVS företag som insett nyttan med GPS system i bilarna. Dels för en automatisk körjournal som underlättar det administrativa arbetet samt ger en stor trygghet vid ev skatterevision. Dessutom behöver man inte längre föra anteckningar över arbetstid och ressträckor till varje kund. Systemet loggar detta automatiskt och vid fakturering hittar man de underlag man behöver i det webbaserade gränssnittet. Mycket smidigt och tidsbesparande tycker kunden.