Personlarm i mobiltelefon

Känns det modernt att bära runt på en extra pryl bara för att kunna få hjälp om någonting händer? Det tycker inte Navkin heller, därför säljer vi ett professionellt personlarm, men som applikation i mobiltelefonen, som alltid är med.

NAVKIN Personal Safety System är ett personskydd som medför extra säkerhet för personer som arbetar ensamma eller på utsatta platser.

Genom att aktivera en programvara i din mobiltelefon tas din aktuella position genom GPS samtidigt som den senaste minutens ljud spelats in och sparas. Om något sker larmar du enkelt genom att hålla in en knapp i 2 sekunder. Då skickas din position, den senaste minutens ljud och dina senast tagna bilder och videoinspelningar till en larmcentral som samtidigt som de kan höra och tala med dig.

NAVKIN Personal Safety System sitter i mobiltelefonen eftersom det är något vi nästan alltid bär med oss och har nära till hands. Det är därför det bästa verktyget för ett personlarm. Larmet fungerar även om knapplås är aktiverat och mobilen ligger i fickan och det går även att skapa ett fördröjande larm som startar om du inte återställt larmet inom en viss tid

Navkins produkt är en professionell lösning som garanterar användarnas säkerhet i utsatta miljöer. Kontrollera att den lösning du väljer levererar den kvalitet som krävs för att fungera i Er arbetsmiljö.